TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN JAVA CHUYÊN NGHIỆP CÙNG CHUYÊN GIA
TRẦN DUY THANH

Bạn không cần có quá nhiều kiến thức lập trình vẫn có thể tham gia và trở thành một lập trình viên JAVA chuyên nghiệp.

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java

Có khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng

Bạn sẽ viết được phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java

Giảng Viên: Trần Duy Thanh

 • Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.
 • Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, .Net,...
 • Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Java, Android, lập trình games di động.
 • "Tôi đã giảng dạy lập trình Java cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được việc làm đúng chuyên ngành. Khóa học: "LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG THỰC TẾ. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình JAVA thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn."
làm chủ JAVA trong 4 tuần miễn phí
Video học lập trình JAVA toàn tập

Bạn sẽ học được gì từ khóa học ?

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Học trên công cụ mới nhất

Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Eclipse, SQL, MS ACCESS,.....

Các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên bằng công cụ Eclipse sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình JAVA, hơn thế nữa bạn cũng có thể áp dụng vào lập trình di động Android

Thực hành trên ứng dụng thực tế

Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm 7 ứng dụng thực thế (Quản lý sách, quản lý sinh viên, quản lý công văn,...) trong khóa học.

Cơ hội việc làm cao

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình Java môi trường quốc tế.

Nội dung khóa học Lập trình Java trong 4 tuần (JAVA Cơ Bản)

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

 • Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
 • Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
 • Bài 3: Cài đặt JDK
 • Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
 • Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
 • Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

 • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
 • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
 • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 11: Khai báo biến trong Java
 • Bài 12: Các phép toán trong Java
 • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
 • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
 • Bài 15: Cấu trúc switch
 • Bài 16: Vòng lặp while
 • Bài 17: Vòng lặp do..while
 • Bài 18: Vòng lặp for
 • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
 • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

Phần 3: Xử lý lỗi trong Java

 • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
 • Bài 25: Cách sử dụng try ... catch
 • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
 • Bài 27: Ý nghĩa của throw
 • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

 • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
 • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
 • Bài 31: Thư viện toán học
 • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
 • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

 • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
 • Bài 35: Hàm tìm chuỗi
 • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
 • Bài 37: Hàm đổi chuỗi
 • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
 • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
 • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
 • Bài 41: Cách tách chuỗi
 • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
 • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

Phần 6: Xử lý mảng trong Java

 • Bài 47: Khái niệm về mảng
 • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
 • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
 • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
 • Bài 51: Sắp xếp mảng
 • Bài 52: Các hạn chế của mảng
 • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
 • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

Phần 7: Xử lý Collection trong Java

 • Bài 55: Lý do sử dụng collection
 • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
 • Bài 57: Cách sử dụng HashMap
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

 • Bài 61: Các khái niệm về OOP
 • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
 • Bài 63: Các loại phương thức
 • Bài 64: Overloading method
 • Bài 65: Tham chiếu this
 • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
 • Bài 67: các thành phần static
 • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
 • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
 • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
 • Bài 71: Overriding Method
 • Bài 72: Tính đa hình
 • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
 • Bài 74: Sử dụng enum trong Java
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
 • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
 • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

 • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
 • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
 • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
 • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
 • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
 • Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6

Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java

 • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
 • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
 • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
 • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

 • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

10000 +

Học viên

25000 +

Lượt xem mỗi ngày

9500 +

Người hài lòng

5 +

Khóa học tốt nhất

Giao diện khóa học

Hướng Dẫn Thanh Toán

Để mua khóa học bạn cần thực hiện bước sau:

Thanh toán số tiền học phí vào tài khoản thầy Thanh:
 • Lưu ý: mua 2 giáo trình Android để được ưu đãi với giá 299k khóa học: (Cô Huỳnh Thanh Tuyền, email: tuyenht@uel.edu.vn, Phone : 0902604248). Link đăng ký đặt mua Sách để được giảm giá Khóa học: https://goo.gl/UBneJr )
 • Giá khóa học lập trình Java Toàn Tập Hiện Tại: 599 000 VNĐ
 • Chủ tài khoản: Trần Duy Thanh
 • Số tài khoản: 010 114 6302
 • Ngân hàng ĐÔNG Á - chi nhánh GÒ VẤP - TP. Hồ Chí Minh
 • Email Tư Vấn: duythanhcse@gmail.com / nguyenphuc9119@gmail.com
Sau khi thanh toán bạn chụp hình biên nhận hoặc giao diện web chuyển tiền và nhấn vào nút xác nhận bên dưới

Lưu ý: Sau khi kiểm tra thầy sẽ gửi email kích hoạt cho học viên bao gồm CODE và HƯỚNG DẪN kích hoạt khóa học. Với code này học viên không phải trả thêm bất kỳ phí nào và được học trọn đời.