TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN JAVA VỚI CSDL CHUYÊN NGHIỆP CÙNG CHUYÊN GIA
TRẦN DUY THANH

Bạn không cần có quá nhiều kiến thức lập trình vẫn có thể tham gia và trở thành một lập trình viên JAVA chuyên nghiệp.

Giảng Viên: Trần Duy Thanh

 • Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.
 • Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, .Net,...
 • Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Java, Android, lập trình games di động.
 • "Tôi đã giảng dạy lập trình Java cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được việc làm đúng chuyên ngành. Khóa học: "LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG THỰC TẾ. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình JAVA thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn."

Bạn sẽ học được gì từ khóa học ?

Với kinh nghiệm lâu năm và sự tận tâm của mình, Thầy Trần Duy Thanh sẽ mang đến cho bạn vốn kiến thức lập trình JAVA cùng hữu ích và phong phú.

Học trên công cụ mới nhất

Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Eclipse, SQL, MS ACCESS,.....

Các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên bằng công cụ Eclipse sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình JAVA, hơn thế nữa bạn cũng có thể áp dụng vào lập trình di động Android

Thực hành trên ứng dụng thực tế

Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm 7 ứng dụng thực thế (Quản lý sách, quản lý sinh viên, quản lý công văn,...) trong khóa học.

Cơ hội việc làm cao

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình Java môi trường quốc tế.

Nội dung khóa học lập trình Java nâng cao (JAVA Với Cơ Sở Dữ Liệu)

Phần 1: Lập trình Java cơ bản

 • Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình java và các cơ sở dữ liệu phổ biến
 • Bài 2: Cài đặt môi trường
 • Bài 3: Tổng quan về Java, kiểu dữ liệu,Biến
 • Bài 4: Các cấu trúc điều kiện, các cấu trúc lặp.
 • Bài 5: Làm việc với String (chuỗi), Array (mảng).
 • Bài 6: Làm với Collection (tập hợp).
 • Bài 7: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android.
 • Bài 8: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp.
 • Bài 9: Xây dựng các lớp kế thừa trong java.
 • Bài 10: Lập trình Đa luồng (Multi Thread).
 • Bài 11: Bẫy lỗi ngoại lệ (Exception).
 • Bài 12: Làm việc với hệ thống file: Tạo File, Đọc/ghi File.
 • Bài 13: Project thực tế - Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng.

Phần 2: Lập trình xử lý giao diện cơ bản trong java

 • Bài 14: Giới thiệu gói Swing, lớp JFrame,Jpanel
 • Bài 15: Các loại Layout Manager quan trọng thường dùng
 • Bài 16: JLabel, JTextField, JButton - Các kỹ thuật gán sự kiện
 • Bài 17: Cách tạo Border, Border Title - JTextArea, JScrollPane - JCheckBox, JradioButton, ButtonGroup
 • Bài 18: JCombobox, JList (demo trên dữ liệu cơ sở và đối tượng)
 • Bài 19: Project thực tế - Quản lý nhân viên

Phần 3: Lập trình xử lý giao diện nâng cao trong java

 • Bài 20: Split Panes, Jtable
 • Bài 21: JTree
 • Bài 22: JMenuBar - ContextMenu - JToolbar
 • Bài 23: JTabbedPane
 • Bài 24: Các loại Dialog thường dùng JoptionPane, JFileChooser...
 • Bài 25: Project thực tế - Quản lý khách hàng

Phần 4: Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access

 • Bài 26: Giới thiệu về Microsoft Access
 • Bài 27: Cách kết nối Microsoft Access bằng "ucanaccess"
 • Bài 28: Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 29: Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 30: Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 31: Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 32: Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 33: Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 34: Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 35: Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài 36: Project thực tế - Quản lý công văn

Phần 5: Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server

 • Bài 37: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
 • Bài 38: Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC
 • Bài 39: Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 40: Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 41: Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 42: Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 43: Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 44: Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 45: Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 46: Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài 47: Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Server
 • Bài 48: Project thực tế - Quản lý sản phẩm

Phần 6: Lập trình Cơ sở dữ liệu với MySQL

 • Bài 49: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL
 • Bài 50: Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC
 • Bài 51: Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql
 • Bài 52: Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql
 • Bài 53: Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql
 • Bài 54: Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
 • Bài 55: Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql
 • Bài 56: Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong MySql
 • Bài 57: Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong MySql
 • Bài 58: Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
 • Bài 59: Project thực tế - Quản lý sách

Phần 7: Lập trình Cơ sở dữ liệu với Oracle

 • Bài 60: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
 • Bài 61: Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7
 • Bài 62: Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
 • Bài 63: Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
 • Bài 64: Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
 • Bài 65: Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
 • Bài 66: Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
 • Bài 67: Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
 • Bài 68: Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
 • Bài 69: Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
 • Bài 70: Project thực tế - Quản lý sinh viên

Phần 8: Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA

 • Bài 71: Giới thiệu JPA(Java Persistence API)
 • Bài 72: Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server)

Phần 9: Giới thiệu về Windowbuilder Pro Eclipse

 • Bài 73: Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse
 • Bài 74: Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse

Phần 10: Tổng kết khóa học

 • Bài 75: Kết xuất dự án ra file jar

10000 +

Học viên

25000 +

Lượt xem mỗi ngày

9500 +

Người hài lòng

5 +

Khóa học tốt nhất

Giao diện khóa học

Hướng Dẫn Thanh Toán

Để mua khóa học bạn cần thực hiện bước sau:

Thanh toán số tiền học phí vào tài khoản thầy Thanh:
 • Lưu ý: mua 2 giáo trình Android để được ưu đãi với giá 299k khóa học: (Cô Huỳnh Thanh Tuyền, email: tuyenht@uel.edu.vn, Phone : 0902604248). Link đăng ký đặt mua Sách để được giảm giá Khóa học: https://goo.gl/UBneJr )
 • Giá khóa học lập trình Java Nâng Cao Hiện Tại: 599 000 VNĐ
 • Chủ tài khoản: Trần Duy Thanh
 • Số tài khoản: 010 114 6302
 • Ngân hàng ĐÔNG Á - chi nhánh GÒ VẤP - TP. Hồ Chí Minh
 • Email Tư Vấn: duythanhcse@gmail.com / nguyenphuc9119@gmail.com
Sau khi thanh toán bạn chụp hình biên nhận hoặc giao diện web chuyển tiền và nhấn vào nút xác nhận bên dưới

Lưu ý: Sau khi kiểm tra thầy sẽ gửi email kích hoạt cho học viên bao gồm CODE và HƯỚNG DẪN kích hoạt khóa học. Với code này học viên không phải trả thêm bất kỳ phí nào và được học trọn đời.