LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP CÙNG TRẦN DUY THANH

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

 • Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android
 • Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…
 • Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

Giảng Viên: Trần Duy Thanh

 • Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.
 • Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.
 • Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Android, lập trình games di động.
 • "Tôi đã giảng dạy lập trình Kotlin toàn tập cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công và đón đầu công nghệ lập trình. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được tiền từ ứng dụng. Khóa học: "LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG hoàn thiện (kể cả Android) chỉ sau 6 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn."
Lập trình ứng dụng android qua videos
Lập trình kotlin toàn tập với android

Bạn sẽ học được gì từ khóa học ?

Với kinh nghiệm lâu năm và sự tận tâm của mình, Thầy Trần Duy Thanh sẽ mang đến cho bạn vốn kiến thức lập trình di động vô cùng hữu ích và phong phú.

Học trên công cụ mới nhất

Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Android Studio, SQL Lite, Sử dụng máy ảo Google và Genymotion,.....

Các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên Android bằng công cụ Android Studio sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình di động như :Intent, BroadCast, Service, ProviderContent, SOAP...

Thực hành trên ứng dụng thực tế

Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm những ứng dụng thực thế trong khóa học.

Cơ hội việc làm cao và tự thu nhặt trên Google play

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình di dộng môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng kiếm tiền từ google play một cách dễ dàng.

Nội dung khóa học lập trình KOTLIN TOÀN TẬP

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

 • Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin
 • Bài 2: Cài đặt JDK
 • Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
 • Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
 • Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin

Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

 • Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
 • Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
 • Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
 • Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
 • Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin
 • Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản

Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

 • Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
 • Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1
 • Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2
 • Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range
 • Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range
 • Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step
 • Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto
 • Bài 20:Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator
 • Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin
 • Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin
 • Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học
 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
 • Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Xử lý lỗi trong Kotlin

 • Bài 28: Khái niệm về biệt lệ
 • Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin
 • Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug

Phần 5: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

 • Bài 32: Thư viện xử lý dữ liệu số
 • Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng
 • Bài 33: Thư viện toán học
 • Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
 • Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 6: Xử lý chuỗi trong Kotlin

 • Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin
 • Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin
 • Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
 • Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
 • Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
 • Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
 • Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
 • Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
 • Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
 • Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

 • Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin
 • Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
 • Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin
 • Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng
 • Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections
 • Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng
 • Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections

Phần 8: Lớp và đối tượng trong Kotlin

 • Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng
 • Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor
 • Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính
 • Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter
 • Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức
 • Bài 61: Các loại phương thức
 • Bài 62: Tham chiếu this
 • Bài 63: Kỹ thuật Overloading
 • Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin

Phần 9: Kế thừa trong Kotlin

 • Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa
 • Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class
 • Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface
 • Bài 68: Overriding Method
 • Bài 69: Tính đa hình

Phần 10: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

 • Bài 70: Data Classes
 • Bài 71: Nested Classes
 • Bài 72: Inner Classes
 • Bài 73: Enum Classes
 • Bài 74: Extensions Method trong Kotlin

Phần 11: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên
 • Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person
 • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 12: Xử lý tập tin trong Kotlin

 • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin
 • Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin
 • Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin
 • Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin
 • Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank
 • Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file
 • Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file
 • Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file
 • Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file

Phần 13: Thiết kế giao diện trong Kotlin

 • Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện
 • Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1
 • Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm
 • Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban
 • Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin

Phần 14: Project tổng hợp Lập trình Kotlin toàn tập

 • Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

25000 +

Học viên

300000 +

Lượt xem mỗi ngày

9500 %

Người hài lòng

TOP 3

Khóa học nổi bật

Giao diện khóa học

Hướng Dẫn Thanh Toán

Để mua khóa học bạn cần thực hiện bước sau:

Thanh toán số tiền học phí vào tài khoản thầy Thanh:
 • Lưu ý: mua 2 giáo trình Android để được ưu đãi với giá 299k khóa học: (Cô Huỳnh Thanh Tuyền, email: tuyenht@uel.edu.vn, Phone : 0902604248). Link đăng ký đặt mua Sách để được giảm giá Khóa học: https://goo.gl/UBneJr )
 • Giá khóa học lập trình Kotlin toàn tập Hiện Tại: 599 000 VNĐ
 • Chủ tài khoản: Trần Duy Thanh
 • Số tài khoản: 010 114 6302
 • Ngân hàng ĐÔNG Á - chi nhánh GÒ VẤP - TP. Hồ Chí Minh
 • Email Tư Vấn: duythanhcse@gmail.com / nguyenphuc9119@gmail.com
Sau khi thanh toán bạn chụp hình biên nhận hoặc giao diện web chuyển tiền và nhấn vào nút xác nhận bên dưới

Lưu ý: Sau khi kiểm tra thầy sẽ gửi email kích hoạt cho học viên bao gồm CODE và HƯỚNG DẪN kích hoạt khóa học. Với code này học viên không phải trả thêm bất kỳ phí nào và được học trọn đời.