LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN CÙNG CHUYÊN GIA TRẦN DUY THANH

Bạn không cần có quá nhiều kiến thức lập trình vẫn có thể tham gia và trở thành một lập trình viên Python và tự tin làm việc tại các công ty chuyên về công nghệ Python.

Giảng Viên: Trần Duy Thanh

 • Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.
 • Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android, hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình .NET, Python, open source
 • Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Android, lập trình games di động, ứng dụng .NET, Python, Webservice.
 • "Tôi đã giảng dạy lập trình python cho rất nhiều học viên từ các trung tâm đến các trường đại học như: Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM,.... Khóa học: "LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG PYTHON và ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ chỉ sau 4 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình Python thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn hay sử dụng một cách dễ dàng và tương tác bằng Python, ứng dụng vào mô hình Máy Học, Khai Phá Dữ Liệu."
Tự Học Python Qua Video

Bạn sẽ học được gì từ khóa học ?

Với kinh nghiệm lâu năm và sự tận tâm của mình, Thầy Trần Duy Thanh sẽ mang đến cho bạn vốn kiến thức lập trình Python vô cùng hấp dẫn và phong phú, đào sâu vào lập trình ứng dụng python và viết ứng dụng thực tế. Làm chủ Python chỉ trong 4 tuần.

Học trên công cụ mới nhất

Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như PyCharm,Python Lib,.....

Các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ Python cơ bản đến lập trình ứng dụng Python nâng cao sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình Python, Database, Đa tiến trình, REST...

Thực hành trên ứng dụng thực tế

Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm các ứng dụng thực thế trong khóa học.

Cơ hội việc làm cao tại các doanh nghiệp lớn

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình hệ thống đa niền tảng, môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng từ Python, Website, xây dựng WEB API với Python.

Nội dung khóa học LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

 • Bài 1: Có nên học lập trình Python?
 • Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
 • Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
 • Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm

Phần 2: Các khái niệm cơ bản

 • Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
 • Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python
 • Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python
 • Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
 • Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu
 • Bài 10: Các loại lỗi trong Python
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các biểu thức điều kiện

 • Bài 15: Biểu thức Boolean
 • Bài 16: Biểu thức If
 • Bài 17: Biểu thức if ... else
 • Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau
 • Bài 19: Biểu thức pass
 • Bài 20: So sánh số thực trong Python
 • Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
 • Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các vòng lặp

 • Bài 26: Vòng while
 • Bài 27: Vòng for
 • Bài 28: câu lệnh break
 • Bài 29: câu lệnh continue
 • Bài 30: Lệnh while/else
 • Bài 31: Lệnh for/else
 • Bài 32: Vòng lặp lồng nhau
 • Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
 • Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

 • Bài 37: Các hàm toán học 1
 • Bài 38: Các hàm toán học 2
 • Bài 39: round
 • Bài 40: Time
 • Bài 41: Random
 • Bài 42: exit
 • Bài 43: eval
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Cách xây dựng hàm

 • Bài 48: Khái niệm về hàm
 • Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm
 • Bài 50: Cách gọi hàm
 • Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 52: Viết tài liệu cho hàm
 • Bài 53: Global Variable
 • Bài 54: Parameter mặc định
 • Bài 55: Lambda Expression
 • Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Xử lý chuỗi

 • Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường
 • Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center
 • Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
 • Bài 65: Hàm startsWith, endsWith
 • Bài 66: Hàm find, count
 • Bài 67: Hàm format,substring
 • Bài 68: Hàm tách chuỗi
 • Bài 69: Hàm nối chuỗi
 • Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
 • Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: List

 • Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List
 • Bài 75: Cách duyệt List
 • Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List
 • Bài 77: Phương thức insert
 • Bài 78: Phương thức append
 • Bài 79: Phương thức remove
 • Bài 80: Phương thức reverse
 • Bài 81: Phương thức sort
 • Bài 82: Slicing-Trích lọc list
 • Bài 83: List đa chiều
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
 • Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Xử lý tập tin

 • Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin
 • Bài 89: Cách ghi tập tin
 • Bài 90: Cách đọc tập tin
 • Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
 • Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
 • Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter

 • Bài 94: Giới thiệu tkinter
 • Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter
 • Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
 • Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học

 • Bài 101: Project tổng hợp

10000 +

Học viên

25000 +

Lượt xem mỗi ngày

9500 +

Người hài lòng

10 +

Khóa học tốt nhất

Giao diện khóa học

Hướng Dẫn Thanh Toán

Để mua khóa học bạn cần thực hiện bước sau:

Thanh toán số tiền học phí vào tài khoản thầy Thanh:
 • Lưu ý: mua 2 giáo trình Android để được ưu đãi với giá 299k khóa học: (Cô Huỳnh Thanh Tuyền, email: tuyenht@uel.edu.vn, Phone : 0902604248). Link đăng ký đặt mua Sách để được giảm giá Khóa học: https://goo.gl/UBneJr )
 • Giá khóa học lập trình Python Hiện Tại: 599 000 VNĐ
 • Chủ tài khoản: Trần Duy Thanh
 • Số tài khoản: 010 114 6302
 • Ngân hàng ĐÔNG Á - chi nhánh GÒ VẤP - TP. Hồ Chí Minh
 • Email Tư Vấn: duythanhcse@gmail.com / nguyenphuc9119@gmail.com
Sau khi thanh toán bạn chụp hình biên nhận hoặc giao diện web chuyển tiền và nhấn vào nút xác nhận bên dưới

Lưu ý: Sau khi kiểm tra thầy sẽ gửi email kích hoạt cho học viên bao gồm CODE và HƯỚNG DẪN kích hoạt khóa học. Với code này học viên không phải trả thêm bất kỳ phí nào và được học trọn đời.