Xác Nhận Thanh Toán Khóa Học

Lưu ý: Email phải chính xác để nhận CODE khóa học













Lưu ý: Hình ảnh gửi nên đầy đủ thông tin : Ngày giờ gửi, Họ tên người nhận, mã số tài khoản người nhận, mã giao dịch,..
(Nếu là gửi qua internet xin vui lòng chụp toàn bộ trang web)

Chọn ĐÚNG khóa học cần mua