MASTER C++ QUA 108 BÀI CÙNG THẠC SỸ TRẦN DUY THANH

Tham gia khóa học với kiến thức từ con số 0 và trở thành một lập trình viên C/C++ đầy uy lực và tự tin làm việc tại các công ty chuyên về lập trình hệ thống, nhúng với C/C++.

Giảng Viên: Trần Duy Thanh

 • Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.
 • Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android, hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình C/C++, MFC, .NET, Python, open source
 • Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình hệ thống với C/C++, MFC, lập trình hệ thống.
 • "Tôi đã giảng dạy lập trình C/C++ cho rất nhiều học viên từ các trung tâm đến các trường đại học như: Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM,.... Khóa học: "THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG C++ và ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ chỉ sau 108 bài với những kiến thức về thuật toán vô cùng chặt chẽ và đa dạng. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình C/C++ thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào và hiểu sâu về hệ thống một cách dễ dàng, bài bản cũng như tương tác bằng C++, ứng dụng vào thuật toán, tối ưu hóa hệ thống...."
Tự Học C++ Qua Video
Tự Học C++ Qua Video

Bạn sẽ học được gì từ khóa học ?

Với kinh nghiệm lâu năm và sự tận tâm của mình, Thầy Trần Duy Thanh sẽ mang đến cho bạn vốn kiến thức lập trình C/C++ cùng thuật toán vô cùng hấp dẫn và phong phú, đào sâu vào lập trình ứng dụng hệ thống với C++ và viết ứng dụng thực tế. Làm chủ ngôn ngữ C/C++ chỉ trong 4 tuần vỡi 108 bài học.

Học trên công cụ mới nhất

Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như DEV C++,Visual Studio,.....

Các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh toàn cảnh về ngôn ngữ C++ và thuật toán trong lập trình, đồng thời giới thiệu và làm quen với ứng dụng hệ thống thực tế. Qua 108 bài này các bạn không chỉ nắm rõ C++ mà còn thuật toán, hệ thống ứng dụng,... để từ đó có kiến thức nền tảng vững chắc làm bàn đạp cho ngôn ngữ lập trình khác cũng như dễ dàng xin việc tại các doanh nghiệp lớn làm về hệ thống.

Thực hành trên ứng dụng thực tế

Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm các ứng dụng thực thế trong khóa học.

Cơ hội việc làm cao tại các doanh nghiệp lớn

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình hệ thống đa niền tảng, môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng từ C++, mã nguồn ngư viện, tối ưu hóa mã nguồn hệ thống...

Nội dung khóa học THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình

 • Bài 1: Giới thiệu về C++
 • Bài 2: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng
 • Bài 3: Chương trình C++ đầu tiên
 • Bài 4: Ý nghĩa của cout và cin trong C++
 • Bài 5: Các ký tự đặc biệt

Phần 2: Các khái niệm cơ bản

 • Bài 6: Các loại ghi chú trong C++
 • Bài 7: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến
 • Bài 8: Hằng số và biểu thức
 • Bài 9: Chuyển kiểu dữ liệu
 • Bài 10: Các toán tử trong C++
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác
 • Bài 14: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây
 • Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình
 • Bài 16: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh

 • Bài 17: Câu lệnh If
 • Bài 18: Câu lệnh if ... else
 • Bài 19: Câu lệnh If ... else lồng nhau
 • Bài 20: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else
 • Bài 21: Câu lệnh switch
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính toán số học
 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác
 • Bài 27: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các vòng lặp

 • Bài 28: Vòng while
 • Bài 29: Vòng do... while
 • Bài 30: Vòng for
 • Bài 31: Câu lệnh break
 • Bài 32: Câu lệnh continue
 • Bài 33: Bàn về vòng lặp lồng nhau
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình
 • Bài 39: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Mảng

 • Bài 40: Khái niệm về mảng và cách khai báo
 • Bài 41: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều
 • Bài 42: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều
 • Bài 43: Sắp xếp mảng 1 chiều
 • Bài 44: Cách khai báo mảng 2 chiều
 • Bài 45: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5
 • Bài 51: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Hàm

 • Bài 52: Khái niệm và cách sử dụng hàm
 • Bài 53: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 54: Tham số hình thức và tham số thực
 • Bài 55: Truyền tham trị và tham biến
 • Bài 56: Parameter mặc định
 • Bài 57: Giới thiệu về hàm đệ qui
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm
 • Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci
 • Bài 61: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác
 • Bài 62: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số
 • Bài 63: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Con trỏ

 • Bài 64: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ
 • Bài 65: Các Toán tử con trỏ
 • Bài 66: Các thao tác trên con trỏ
 • Bài 67: Con trỏ void và con trỏ null
 • Bài 68: Con trỏ và mảng
 • Bài 69: Mảng Con trỏ
 • Bài 70: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2
 • Bài 71: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2
 • Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3
 • Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5
 • Bài 76: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: Xử lý chuỗi

 • Bài 77: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • Bài 78: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi
 • Bài 79: Hàm strcpy,strncpy - sao chép chuỗi
 • Bài 80: Hàm strcat,strncat - nối chuỗi
 • Bài 81: Hàm strchr,strstr - tìm ký tự, chuỗi
 • Bài 82: Hàm strcmp,strncmp - so sánh chuỗi
 • Bài 83: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện - chuỗi 1
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện - chuỗi 2
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện - chuỗi 3
 • Bài 87: Bài tập rèn luyện - chuỗi 4
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện - chuỗi 5
 • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • Bài 90: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc
 • Bài 91: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc
 • Bài 92: Lệnh gán cấu trúc
 • Bài 93: Mảng cấu trúc
 • Bài 94: Con trỏ cấu trúc
 • Bài 95: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên
 • Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số
 • Bài 98: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Xử lý tập tin

 • Bài 99: Khái niệm về tập tin
 • Bài 100: Cách ghi tập tin text file
 • Bài 101: Cách đọc tập tin text file
 • Bài 102: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin
 • Bài 103: Cách đọc cấu trúc từ tập tin
 • Bài 104: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số
 • Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên
 • Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm
 • Bài 107: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học

 • Bài 108: Bài tập tổng hợp - Quản lý Sách

10000 +

Học viên

25000 +

Lượt xem mỗi ngày

9500 +

Người hài lòng

10 +

Khóa học tốt nhất

Giao diện khóa học

Hướng Dẫn Thanh Toán

Để mua khóa học bạn cần thực hiện bước sau:

Thanh toán số tiền học phí vào tài khoản thầy Thanh:
 • Lưu ý: mua 2 giáo trình Android để được ưu đãi với giá 299k khóa học: (Cô Huỳnh Thanh Tuyền, email: tuyenht@uel.edu.vn, Phone : 0902604248). Link đăng ký đặt mua Sách để được giảm giá Khóa học: https://goo.gl/UBneJr )
 • Giá khóa học lập trình C++ Hiện Tại: 599 000 VNĐ
 • Chủ tài khoản: Trần Duy Thanh
 • Số tài khoản: 010 114 6302
 • Ngân hàng ĐÔNG Á - chi nhánh GÒ VẤP - TP. Hồ Chí Minh
 • Email Tư Vấn: duythanhcse@gmail.com / nguyenphuc9119@gmail.com
Sau khi thanh toán bạn chụp hình biên nhận hoặc giao diện web chuyển tiền và nhấn vào nút xác nhận bên dưới

Lưu ý: Sau khi kiểm tra thầy sẽ gửi email kích hoạt cho học viên bao gồm CODE và HƯỚNG DẪN kích hoạt khóa học. Với code này học viên không phải trả thêm bất kỳ phí nào và được học trọn đời.