Tài liệu học lập trình Kotlin toàn tập

Để tải Tài liệu học lập trình Kotlin toàn tập vui lòng nhập chính xác Email:

Khóa học trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

img01

ANDROID

Trở Thành Lập Trình Viên Android Chuyên Nghiệp
Xem chi tiết

img02

JAVA

Học Java - Dễ Dàng Kiếm Việc Làm
Xem chi tiết

img04

Học Lập Trình C/C++ Chuyên Sâu
Đang xây dựng

img03

Khóa Học C# Từ Cơ Bản

Xem chi tiết

img04

Khóa Học C# Nâng Cao
Xem chi tiết

img05

Trở Thành chuyên gia .NET với LINQ
Xem chi tiết

img05

Khóa Học Web Serice Chuyên Sâu
Xem chi tiết

Thông Tin Giảng Viên

partners partners partners partners partners partners

Khóa học nổi bật

Phần mềm


Mobile, Webservice

LT Webservice cho Mobile

Mobile, Webservice
Xem chi tiết

Có được kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful).

9 000+ Học Viên

4+ Khóa Học

Top 5 Khoá Học Tốt Nhất

Thông tin liên hệ

Thạc sỹ Trần Duy Thanh


Điện Thoại: 0987773061

Email: thanhtd@uel.edu.vn | duythanhcse@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Hệ Thống Thông Tin - Bộ môn Thương mại điện tử

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính, Đại học quốc gia TP.HCM, Trường đại học Công Nghệ Thông Tin