Khóa học trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Thành thạo excel qua giải đề thi tin học

Thành thạo EXCEL chỉ trong vài tuần qua giải đề thi tin học A B MOS
Xem Ngay

Lập Trình Android Trong 5 Tuần

ANDROID

Trở Thành Lập Trình Viên Android Chuyên Nghiệp
Xem Ngay

JAVA Nâng Cao

Đào Sâu Về Lập Trình Hệ Thống Với JAVA
Xem Ngay

Khóa Học C# Từ Cơ Bản

Khóa Học C# Từ Cơ Bản

Xem Ngay

Khóa Học C# Nâng Cao

Khóa Học C# Nâng Cao
Xem Ngay

Lập Trình .Net với LINQ

Trở Thành chuyên gia .NET với LINQ
Xem Ngay

Khóa Học Web Serice | WEB API Chuyên Sâu

Khóa Học Web Serice Chuyên Sâu
Xem Ngay

Khóa học Kotlin toàn tập

Khóa học lập trình Kotlin Toàn Tập, Kotlin trong Android
Xem ngay

Khóa học lập trình JAVA trong 4 tuần

Trở Thành Lập Trình Viên JAVA Chỉ Trong 4 Tuần
Xem ngay

Khóa học làm chủ Python trong 4 tuần

Trở thành siêu sao Python trong 4 tuần
Xem ngay

Thành thạo C++ qua 108 bài

Từ zero đến hero C++ chỉ trong 4 tuần
Xem ngay

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Phần 1

Thành thạo cấu trúc dữ liệu và giải thuật chuyên sâu
Xem ngay

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Phần 2

Thành thạo cấu trúc dữ liệu và giải thuật chuyên sâu
Xem ngay

Thông Tin Giảng Viên

partners partners partners partners partners partners

Khóa Học Khác


9 000+ Học Viên

4+ Khóa Học

Top 5 Khoá Học Tốt Nhất

Thông tin liên hệ

Thạc sỹ Trần Duy Thanh


Điện Thoại: 0987773061

Email: thanhtd@uel.edu.vn | duythanhcse@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Hệ Thống Thông Tin - Bộ môn Thương mại điện tử

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính, Đại học quốc gia TP.HCM, Trường đại học Công Nghệ Thông Tin